Zelf praten over de klant en praten over wat je doet, het is zinvol. Maar praat ook regelmatig met de klant. Dat kan door een klantverhaal te maken. Het biedt organisaties inzicht in kansen en verbetermogelijkheden. En het is een perfect middel voor klantenbinding. 

het klantverhaal maken

Klantverhaal maken

In een klantverhaal beschrijf je de klant zelf, zijn organisaties, producten en diensten. Een diepte-interview vormt daarvoor de basis. In het verhaal staat wat jullie samen hebben beleefd en gepresteerd en eventueel wat jullie nog gaan doen. De klant zal duiding geven wat hij jouw toegevoegde waarde vindt en waarom hij voor jou heeft gekozen. Als het nieuwswaarde heeft, koppel je het aan een persbericht of journalist. Maar je kunt het altijd publiceren in je eigen kanalen.

Win-win

Er ontstaat zo een win-win situatie. De klant krijgt op jouw website of in andere kanalen als nieuwsbrieven, op Facebook en in openbare bedrijfsmagazines, aandacht voor zijn prestaties. Hij dringt daarmee zijn verhaal niet op, maar wordt gevraagd iets te vertellen. Dat wekt meer sympathie en komt krachtig over voor hem of haar.

Eerlijk

Tegelijk zal de klant geneigd zijn een verhaal te vertellen met een positieve tendens. Immers, hij is nog altijd je klant en wil dat best aan de wereld laten weten. Hier geldt natuurlijk ook: hoe eerlijker en transparanter, hoe sterker het verhaal. Het laat de geïnterviewde ook in zijn waarde. Uiteindelijk bepaal je altijd samen wat je publiceert.

Voorbeelden

Voor internetbedrijf Netivity, organisatieadviesbureau Goudsteen & Company en werkgeversorganisatie Venturaplus deed ik recent verschillende interviews. Het levert stuk voor stuk verhalen op die het waard zijn om te delen. Soms mondt het uit in een vraag-antwoord verhaal, soms in een profiel over het laatste project zonder quotes (www.netivity.nl/relatieplanet).

Vieren

In essentie vier je met een klantverhaal het succes van je gezamenlijke relatie. Maar, het gesprek op zichzelf, nog los van de daadwerkelijke uitwerking en publicatie van het verhaal, heeft ook waarde. Klanten waarderen het als je de moeite neemt een professionele interviewer in te schakelen voor een verhaal over henzelf.

Context

De klant vertelt doorgaans ook meer dan wat voor een stuk tekst direct relevant is. Context die wel extra inzicht geeft in je onderlinge verhouding. Veel klantverhalen leveren bovendien nieuwe informatie op over de ontwikkelingen die de klant zelf nog voor ogen heeft. Door het iemand anders te laten doen, is er ook meer ruimte voor feedback. Dat kan een externe zijn zoals ik, maar ook iemand anders binnen je eigen organisatie.

Conversatie

Als ik er zo over nadenk, past het klantverhaal daarmee ook uitstekend in een visie op groeiende conversatie die steeds meer wordt omarmd. Vaak worden social media als belangrijk middel daarin gezien. Vooral ook omdat juist door social media het extra belangrijk is geworden zelf onderdeel uit te maken over het gesprek over jouw organisatie en jouw diensten en producten. Het klantverhaal is een van de manieren om zelf inhoud te geven aan de conversatie.